Gå direkt till innehållet

Insyn Sverige - E-demokratiplattform

 

Insyn Sverige är webbtjänsten för kommun och landsting, som vill erbjuda en modern e-tjänst för hantering av nämndhandlingar och dialog mellan medborgare, politiker och kommuntjänstemän. 

För dig som medborgare

 • Lätt att följa med i politiken
 • Bevaka sammanträden, ärenden och beslut via agentsökning och prenumeration
 • Uppmärksamma dina vänner genom att dela ärenden via sociala medier
 • Ställ frågor till dina politiker och kommuntjänstemän

För dig som förtroendevald politiker 

 • Läs och hantera nämndhandlingar på webben och i din läsplatta
 • Du slipper släpa pappersbuntar till sammanträdet
 • Arbeta med handlingarna genom att skriva anteckningar direkt i dokumentet på din läsplatta 
 • Kommunicera med dina väljare - Twitter, Facebook, Frågepanelen

För dig som nämndsekreterare

 • Enkel administration kring publicering av handlingar
 • Fungerar med alla bakomliggande ärendehanteringssystem
 • Automatisk konvertering till pdf
 • Skapar länkningar och sökbarhet med automatik
 • E-post skickas ut till berörda politiker i samband med publicering

För dig som kommuntjänsteman 

 • Lättanvänt och sökbart arkiv med nämndhandlingar
 • Lätt att hänvisa till ärenden och beslut med direktlänkar 
 • Automatiska protokollsutdrag gör det enkelt att ta del av ett beslut  

För media 

 • Bevaka vad som kommer tas upp på nästa nämndsammanträde
 • Direkt åtkomst till ärendedokument och beslutsprotokoll
 • Dela via sociala medier
 • Länka direkt till ärenden och beslut 
 

 

Några av våra kunder:

 

 

Habo, Falkenberg, Mora, Uddevalla med flera... 

 

Enkelt att komma igång 

Våra funktioner är snabba att starta igång och börja använda direkt på www.insynsverige.se. Det kräver inga installationer.

Funktioner

 • Insyn - Publicering och hantering av nämndhandlingar
 • Publicering på webb
 • Publicering i läsplatta
 • Frågepanelen - Dialogfunktion för frågor till politiker eller tjänstemän
 • Medborgarförslag
 • Din idé? E-petition, enkäter, medborgarpanel? Vi medverkar gärna till att bygga en lösning som passar er. 

Funktionerna integrerar med sociala medier för ökat engagemang.

Varför Insyn Sverige?

 • Ger medborgarna en engagerande och givande kontakt med kommunens politiker eller tjänstemän
 • Ger politiker och tjänstemän ett bra verktyg att nå ut
 • Ger kommunen positiv PR