Gå direkt till innehållet

DIARPO - Intern effektivitet

DIARPO Avtalshantering 

DIARPO Avtalshantering gör det möjligt för ditt företag att spara tid och pengar genom att bevaka avtalen i företaget. När avtal är på väg att löpa ut eller behöver omförhandlas får du i god tid en påminnelse via e-post. Inga mer bortglömda avtal!

Det fungerar så att avtalen scannas in och registreras i ett webbaserat datasystem. Avtalens löptid anges och en påminnelse läggs upp. Avtalen blir därmed tillgängliga via webben för ansvariga personer i företaget.

DIARPO - PuL, Personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen skall behandlingar av personuppgifter förtecknas och hållas ordnade.

Arkivportalen DIARPO ger möjlighet att förteckna behandlingar enligt personuppgiftslagens krav. Inom ramen för DIARPO PuL finns även juridiskt stöd via internet från såväl jurist som personuppgiftsombud.

DIARPO PuL är ett webbaserat verktyg som tagits fram i samarbete med jurister och personuppgiftsombud. Applikationen verkar för överblick, laglighet samt god intern kontroll.


Läs mer om DIARPO på www.diarpo.com »

För mer information kontakta:

Daniel Karlsson, daniel.karlsson@yourvoice.se
Tel: 0270 722 91