systemutveckling

Microsofts plattform

Microsoft .Net

Sql Server

Visual Studio

Azure

Språk och tekniker

Asp.Net MVC och Webforms

C#, VB

React.js, Knockout.js, Jquery, JavaScript, XML, Json

Web Api, REST, Web Services

Bootstrap, Responsiv design

Samarbetsverktyg och DevOps

Jira

Visual Studio Team Services

Team City

Vi har även lång erfarenhet av många äldre tekniker för webbutveckling på Microsofts plattform. Till vår hjälp har vi även vårt egenutvecklade ramverk Open24 Application Platform.